Episode 31

#31: Tiden räcker inte till!

Du behöver inget specifikt material för att jobba med kooperativt lärande. Det du behöver är didaktisk kunskap om hur du kan strukturera och använda samarbete. När du har det kan du använda samarbete när som helst, med det material som redan finns. Men, jag har mött lärare som känner sig begränsade i användandet av kooperativt lärande för att de inte hinner förbereda material, och då blir det istället att de inte använder det alls. I detta avsnitt får du tips på hur du kan underlätta för dig själv och använda tiden mer effektivt.

About the Podcast

Show artwork for Det Ringer In!
Det Ringer In!
En podd om lärande

Listen for free

About your host

Profile picture for Jennie Wilson

Jennie Wilson

Jag heter Jennie Wilson. Jag är lärare, föreläsare och författare. Jag brinner för att utveckla undervisning och samarbetar med skolor och förskolor kring utvecklingsprojekt med undervisningen i fokus, där små saker kan göra stor skillnad både för eleverna och lärarna. Gemenskap, demokrati, samarbete, relationer och nyfikenhet är ledord för mig. Läs mer om mig på www.cooperative.coach